Student Bike Rotterdam – Rotterdam

Inkoop, verkoop, onderhoud en reparatie van gebruikte fietsen voor iedereen.

Purchase, sale, maintenance and repair of used bikes for everyone.

- STUDENTEN:

Studenten zijn vaak op zoek naar een gemakkelijk en goedkoop vervoersmiddel om zich door de stad te verplaatsen. Omdat de studenten OV vaak niet geldig is in het weekend, op feestdagen en voor of na een bepaalde tijd, is de fiets een ideale oplossing.

Students are often looking for a easy and cheap way of transport in order to move around the city. Because students OV (public transport) often is not valid at weekends, on public holidays and before or after a certain time, the bicycle is an ideal solution.

- WOON- WERKVERKEER:

De mensen die hun fiets voor woon- werkverkeer gebruiken is 15 KM heen en terug vaak de normaalste zaak van de wereld. Omdat zij dit elke dag door weer en wind doen, willen zij een goed onderhouden fiets hebben.

For the people that use their bicycle for commuting 15 KM there and back is often the most normal thing in the world. Because they do this every dayRian or shine, they want to have a well maintained bike.

- SCHOOLGAANDE JONGEREN:

Fietsen van middelbare scholieren waar vaak niet al te zachtzinnig mee word omgegaan hebben veel te lijden. De reparaties hiervan moeten snel uitgevoerd worden omdat zij hun fiets weer nodig hebben om mee naar school te gaan.

Bicycles used by high school students often have much to suffer. The repairs should be carried out quickly because they need their bike back to ride school.

- BOODSCHAPPENFIETS:

De boodschappen fiets, wie kent hem niet. Onze trouwe en vaak zwaar beladen werkezel van de moderne tijd.

We hebben allemaal wel eens terug naar huis moeten lopen met een zwaar beladen fiets waarvan één of beide banden lek waren.The bicycle to the supermarket, Who does not? Our loyal and often heavily laden workhorse of modern times. We all had to walk home at some point with the loaded bicycle becouse one or both tires were flat.

Voor deze en alle andere fietsende mensen heeft STUDENT BIKE ROTTERDAM een passende oplossing.

For this and all other cycling people STUDENT BIKE ROTTERDAM has a suitable solution.

 

Waarom Student Bike Rotterdam – Rotterdam

- Een volledig ingerichte werkplaats.

-A fully equipped workshop.

- Goed opgeleid personeel met verstand van zaken.

-Well trained staff that knows what they are doing.

- Huur fietsen.

-Rental bikes.

- Een ruime keuze uit gebruikte fietsen die voldoen aan de Algemene Politie Keuring (APK).

-A wide choice of used bikes that meet the General Police Inspection (APK).

- Fietsen die altijd gecheckt zijn op diefstal.

-Bicycles that are always checked on theft.

- Eerlijke prijzen.

-Fair prices.

- Makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer.

-Easily accessible by public transport.

Buienradar